Přihlášky na letní tábory 2022

Pokud již nejsou volná místa, můžete své děti přihlásit jako náhradníky. :)

Platbu za příměstský tábor uhraďte do 31. května 2022 v kanceláří DDM nebo na účet DDM:


Ve spodní části přihlášky naleznete předtištěný příkaz k úhradě. PROSÍME,  ZKONTROLUJTE SPRÁVNOST VARIABILNÍHO SYMBOLU, který uvádíte v příkazu k úhradě. V případě chybného zadání nebude Vaše platba identifikována. Prosíme, neplaťte více úhrad pod jedním variabilním symbolem, pomůžete nám tak s hladkým zpracováním Vašich plateb.

Přihlášku podepište (u dětí zákonný zástupce). Na druhé straně naleznete souhrnnou informaci o důvodech a rozsahu zpracování osobních údajů. Jsou-li součástí přihlášky poskytnuté (či neudělené) souhlasy, prosíme na druhé straně také o jejich podpis.

Podepsanou přihlášku přineste do DDM Zvonek (nebo vhoďte do poštovní schránky) při nejbližší příležitosti.

Úterý, 17.05.2022 / Autor: DDM Zvonek

FOTOGALERIE PLNÁ ZÁŽITKŮ

Středa, 06.04.2022 / Autor: DDM Zvonek

Harmonogram akcí zde

Pondělí, 31.01.2022 / Autor: DDM Zvonek


© 2022 Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice. Příspěvková organizace.
Slušovská 813, Vizovice 763 12. Všechna práva vyhrazena.

Realizace rotate Rotate Rotate