První schůzky kroužků ZDE

Středa, 19.09.2018 / Autor: DDM Zvonek

Vážení rodiče,

 
Začal nový školní rok a pomalu začnou zahajovat svou činnost i kroužky pro děti. Mezi prvními bývá tradičně i atletika, tak bych vás chtěl seznámit s rozvrhem na tento rok.
V měsíci září budeme chodit na hřiště nad horní školou v obvyklých termínech ve středu a v pátek od pěti hodin. V říjnu potom začneme chodit do tělocvičny. V tělocvičně dle počtu přihlášených dětí by měly být 2 skupiny. První skupina bude chodit ve čtvrtek od 5 hodin a druhá skupina následně od 6 hodin. Venkovní tréninky budou v říjnu dle počasí.
Začínáme již tuto středu 5.září 2018 na hřišti.
 
Přeji pěkný den
 
Jiří Vlček
Atletika Vizovice
 
 

Úterý, 04.09.2018 / Autor: DDM Zvonek

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

 • Do kroužku se lze přihlásit vyplněním všech požadovaných údajů do přihlášky (přihlášky k dispozici v DDM, ke stažení na našem webu).
 • Na každý školní rok musí být vyplněna nová přihláška, na jednu přihlášku nelze přihlásit 2 a více účastníků ani 2 a více kroužků.
 • Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte do DDM (stačí do poštovní schránky).
 • První schůzky kroužků proběhnou 1. týden v říjnu 2018.
 • Termíny prvních schůzek a rozvrh kroužků budou aktualizovány na webu a na vývěskách DDM a v ZŠ Vizovice.
 • O přijetí do kroužku bude rozhodnuto dle splnění kritérií (věk účastníka, dovednosti: začátečník /pokročilý).
 • O přijetí do zájmového vzdělávání se nevydává žádné písemné rozhodnutí.
 • Není-li možné z kapacitních důvodů zařadit žadatele do vybraného kroužku, řeší se tato skutečnost nabídkou zařazení žadatele do jiného podobného kroužku.
 • Platby za kroužky budou vybírány po začátku činnosti kroužků, tedy během měsíce října 2018.

 

 • Účastník může ze zájmového vzdělávání kdykoli vystoupit.
 • V případě předčasného ukončení, musí podat zletilý účastník nebo zákonný zástupce písemné či slovní odhlášení.
 • Platba za započaté období (pololetí) se nevrací.

 

 

Čtvrtek, 30.08.2018 / Autor: DDM Zvonek

Středa, 00.00.0000 / Autor: DDM Zvonek


© 2018 Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice. Příspěvková organizace.
Slušovská 813, Vizovice 763 12. Všechna práva vyhrazena.

Realizace rotate Rotate Rotate