První schůzky kroužků

Od pondělí 3. října do pátku 7. října probíhají informační schůzky kroužků. Na schůzky jsou zváni také rodiče. Vedoucí kroužků Vám sdělí veškeré potřebné informace, s účastníky se dohodnou na dnu a hodině konání kroužku (pokud ještě není stanoveno) a na vyzvedávání dětí z družiny ZŠ.

Upozorňujeme rodiče, že děti na první schůzky nevyzvedáváme z družiny. Zajistěte si prosím doprovod dítěte na první schůzku kroužku. Pokud dítě chodí do družiny ZŠ, je potřeba vychovatelkám družiny písemně oznámit odchod dítěte do kroužku.

Těšíme se na setkání s Vámi

Vedoucí kroužků DDM Zvonek

Čtvrtek, 29.09.2016 / Autor: DDM Zvonek

Zapomenutého oblečení ve Zvonku

po prázdninách zůstalo v šatně Zvonku zapomenuté oblečení, věci a přezůvky. Zapomenuté věci si přijďte vyzvednout do začátku kroužků. Poté oblečení darujeme do Dobročinného ochůdku Dotek Vizovice.

Čtvrtek, 29.09.2016 / Autor: DDM Zvonek

Přihlašování do kroužků

k přihlášení do kroužku je potřeba vyplnit přihlášku do kroužku na školní rok 2016 / 2017. Přihlášky jsou k dispozici v DDM na Slušovské ulici, ve školní družině ZŠ Vizovice nebo přímo zde na webu. Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte v DDM nebo ve družině. Na každý kroužek vyplňte novou přihlášku.

Náplň kroužku, kontakt na vedoucího kroužku, den, místo a hodinu konání kroužku zjistíte zde na webu po rozkliknutí zvoleného kroužku.

Pokud se do kroužku nepřihlásí minimální počet zájemců, kroužek se neotevře.

Informační schůzky pro rodiče i děti budou probíhat první týden v říjnu.

Čtěte také vnitřní řád DDM Zvonek, s nímž při podpisu přihlášky souhlasíte.

Čtvrtek, 01.09.2016 / Autor: DDM Zvonek


© 2016 Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice. Příspěvková organizace.
Slušovská 813, Vizovice 763 12. Všechna práva vyhrazena.

Realizace rotate Rotate Rotate