Tábory

LETNÍ TÁBORY 2021

 

Číslo Název tábora Hlavní vedoucí Typ tábora
Termín Věk Volná místa
Cena
1. 3 denní po okolí Vizovic  Martin Malina příměstský tábor 7. - 9. 7. 2021 od 6 let 0 800 Kč
 2. Vodní svět  Lucie Holíková příměstský tábor 12. - 16. 7. 2021 od 6 let 0 1. 200 Kč
 3. PUŤÁK Mikesková, Drbalová, Šimoníková, Hromadová putovní tábor 12. - 16. 7. 2021 od 8 let 4 1.700 Kč
 4. CYKLO CAMP  Šárka Drbalová příměstský kemp 19. - 23. 7. 2021 od 6 let 0 0 Kč
 5. ZACHRAŇ se kdo můžeš Šárka Drbalová příměstský kemp 26. - 30. 7. 2021 od 6 let 0 0 Kč
 6. Záhada ze ZÁTIŠÍ BIKIN  Lucie Hromadová příměstský kemp 2. - 6. 8. 2021 od 6 let 0 0 Kč
 7. SUPERHRDINOVÉ  Yvette Mikesková příměstský tábor 9. - 13. 8. 2021 od 6 let 0

1. 200 Kč

 8.

Po stopách JOŽINA Z BAŽIN Yvette Mikesková příměstksý tábor 16. - 20. 8. 2021 od 6 let 0

1. 200 Kč

9.

Gymnastická průprava a další pohybové aktivity Mikesková, Drbalová příměstský kemp 23. - 27. 8. 2021 od 6 let 0

0 Kč

 

CYKLO CAMP, ZACHRAŇ SE KDO MŮŽEŠ, ZÁHADA ZE ZÁTIŠÍ BIKIN a GYMNASTICKÁ PRŮPRAVA A JINÉ PA jsou hrazeny z dotace projektu LETNÍ KEMPY 2021. Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Úplata za tyto kempy je 0 Kč.

Letní kempy jsou zaměřeny na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19, zejména pak:
- opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci,
- propojování formálního a neformálního vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku,
- obnovení pracovních a studijních návyků dětí,
- podpora zájmu dětí o vzdělávání,
- podpora duševní pohody a duševního zdraví dětí,
- podpora návyků zdravého životního stylu,
- podpora pohybových aktivit dětí.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ A PROVEDENÉM TESTOVÁNÍ VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ

INFORMACE 3 DENNÍ TÁBOR

INFORMACE - TÁBOR VODNÍ SVĚT

INFORMACE - CYKLO CAMP

CYKLO CAMP PROHLÁŠENÍ O ZPŮSOBILOSTI KOLA A DÍTĚTE

PŘIHLAŠOVÁNÍ

  1. Přihlašování na tábory probíhá prostřednictvím elektronické přihlášky. Jestli už není volné místo na táboře, můžete své dítě o přihlásit jako náhradníka. 
  2. REGISTRACI A VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY provedete zde. Pokud si nebudete vědět rady, podívejte se na NÁVOD K ELEKTRONICKÉMU PŘIHLAŠOVÁNÍ.
  3. E-mailem obdržíte informaci o schválení přihlášky. Přihlášku je z Vaší strany potřeba podepsat a předat do DDM.
  4. Platba se hradí na účet DDM 212840204/0300 pod přiděleným variabilním symbolem. Příkaz k úhradě obdržíte e-mailem.

Podepsané přihlášky na jednotlivé tábory odevzdávejte v Domě dětí a mládeže - Slušovská ulice 813 - DO POŠTOVNÍ SCHRÁNKY.

NEPOSÍLEJTE EMAILEM - naskenovaný podpis nemůžeme akceptovat!

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ ÚČASTNÍKŮ, PLACENÍ ÚPLATY ZA KROUŽKY

VNITŘNÍ ŘÁD DDM ZVONEK - se kterým při podpisu souhlasíte

 

V ceně tábora: 3x jídlo (svačina, oběd, svačina), pitný režim, materiál, jízdné, vstupné, pedagogický dozor, tématický program, pojištění.

Každý den od 7 hod do 16 hod. Podrobný program a instrukce pro rodiče a děti budou k dispozici v průběhu měsíce června. Předběžný program táborů naleznete na plakátech.

Při přihlašování 6-letých dětí necháváme na zvážení rodičů, jestli děti zvládnou celodenní táborový program (vycházky, pohybové hry, zapojení do kolektivu).

 

PLACENÍ

Platbu za příměstský tábor uhraďte do 18. června 2021 na účet DDM.

Příkaz k úhradě obdržíte e-mailem.

Číslo účtu pro bezhotovostní platbu: 212840204/0300

Upozorňujeme, že po neuhrazení platby do stanoveného termínu jsme nuceni přihlášku vyřadit a nahradit uvolněné místo náhradníkem.

 

 

plakat_3denni_tabor_PLNA_VELIKOST.jpg

 vodní svět 2021.jpeg Putak 2021.jpg

 

Plakát cyklocamp 2021.jpg

Cyklo camp byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Úplata za CYKLO CAMP je 0 Kč.

Zachraň se kdo můžeš.jpg

Kemp ZACHRAŇ SE KDO MŮŽEŠ byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Úplata za kemp je 0 Kč.

Plakát Zátíší bikin 2021.jpg

Kemp ZÁHADA ZE ZÁTIŠÍ BIKIN byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Úplata za kemp je 0 Kč.


 

 plakát web.jpg

 

 plakát web (1).jpg

 gym 2021.jpg

 Kemp GYMNASTIKA A DALŠÍ POHYBOVÉ AKTIVITY byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Úplata za kemp je 0 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam táborů

Název tábora Místo konání Věková skupina Od - do
Cena
3 denní tábor po okolí Vizovic (105001) DDM Zvonek 6 - 13 let 07.07.2021 - 09.07.2021 800 Kč
Vodní svět (105002) DDM Zvonek 6 - 15 let 12.07.2021 - 16.07.2021 1200 Kč
Puťák (105003) Rekreační středisko Hovězí 8 - 15 let 12.07.2021 - 16.07.2021 1700 Kč
Cyklo camp (105004) blízké okolí DDM 6 - 15 let 19.07.2021 - 23.07.2021 1200 Kč
ZACHRAŇ se kdo můžeš (105005) DDM Zvonek 6 - 15 let 26.07.2021 - 30.07.2021 1200 Kč
Záhada ze ZÁTIŠÍ BIKIN (105006) DDM Zvonek 6 - 15 let 02.08.2021 - 06.08.2021 1200 Kč
SUPERHRDINOVÉ (105007) DDM Zvonek 6 - 15 let 09.08.2021 - 13.08.2021 1200 Kč
Po stopách JOŽINA Z BAŽIN (105008) DDM Zvonek 6 - 15 let 16.08.2021 - 20.08.2021 1200 Kč
Gymnastická průprava a jiné PA (105009) DDM Zvonek 6 - 15 let 23.08.2021 - 27.08.2021 1200 Kč
← Zpět | Nahoru ↑

© 2021 Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice. Příspěvková organizace.
Slušovská 813, Vizovice 763 12. Všechna práva vyhrazena.

Realizace rotate Rotate Rotate