Tábory

LETNÍ TÁBORY 2020

 

Číslo Název tábora Hlavní vedoucí Typ tábora
Termín Věk Volná místa
Cena
1.   M. MALINA  PŘÍMĚSTSKÝ 13. 7. - 17. 7. 2020 6 - 15 let 30 1.200 Kč
 2.  CYKLO CAMP Š. DRBALOVÁ PŘÍMĚSTSKÝ  20. 7. - 24. 7. 2020 6 - 15 let  25 1.200 Kč
 3.  HAKUNA MATATA

Y. MIKESKOVÁ

Š. DRBALOVÁ

 POBYTOVÝ  27. 7. - 31. 7. 2020  6 - 15 let  25 1.500 Kč
 4.  BYSTŘÍME SVÉ SMYSLY Y. MIKESKOVÁ  PŘÍMĚSTSKÝ 3. 8. - 7. 8. 2020  6 - 15 let 30 1.200 Kč
 5.  JUMANJI Y. MIKESKOVÁ  PŘÍMĚSTSKÝ 10. 8. - 14. 8. 2020  6 - 15 let 30 1.200 Kč
 6.   M. MALINA PŘÍMĚSTSKÝ  17. 8. - 21. 8. 2020  6 - 15 let 30 1.200 Kč
               
               

 PŘIHLAŠOVÁNÍ

  1. Přihlašování na tábory probíhá prostřednictvím elektronické přihlášky.
  2. REGISTRACI A VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY provedete zde. Pokud si nebudete vědět rady, podívejte se na NÁVOD K ELEKTRONICKÉMU PŘIHLAŠOVÁNÍ.
  3. E-mailem obdržíte informaci o schválení přihlášky. Přihlášku je z Vaší strany potřeba podepsat a předat do DDM.
  4. Platba se hradí na účet DDM 212840204/0300 pod přiděleným variabilním symbolem. Příkaz k úhradě obdržíte e-mailem.

Podepsané přihlášky na jednotlivé tábory odevzdávejte v Domě dětí a mládeže - Slušovská ulice 813 - DO POŠTOVNÍ SCHRÁNKY.

NEPOSÍLEJTE EMAILEM - naskenovaný podpis nemůžeme akceptovat!

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ ÚČASTNÍKŮ, PLACENÍ ÚPLATY ZA KROUŽKY

VNITŘNÍ ŘÁD DDM ZVONEK - se kterým při podpisu souhlasíte

 

O přijetí dítěte na tábor se můžete informovat na e-mailu nebo telefonu DDM. Sami se ozýváme pouze těm rodičům, kteří poslali přihlášky po naplnění kapacity tábora. Tyto přihlášky vedeme jako náhradní.

V ceně tábora: 3x jídlo (svačina, oběd, svačina), pitný režim, materiál, jízdné, vstupné, pedagogický dozor, tématický program, pojištění.

Každý den od 7 hod do 16 hod. Podrobný program a instrukce pro rodiče a děti budou k dispozici v průběhu měsíce června. Předběžný program táborů naleznete na plakátech.

Při přihlašování 6-letých dětí necháváme na zvážení rodičů, jestli děti zvládnou celodenní táborový program (vycházky, pohybové hry, zapojení do kolektivu).

 

PLACENÍ

Platbu za příměstský tábor uhraďte do 25. KVĚTNA 2020 na účet DDM.

Příkaz k úhradě obdržíte e-mailem.

Číslo účtu pro bezhotovostní platbu: 212840204/0300

O přijetí platby se můžete informovat na e-mailu nebo telefonu DDM. Sami se ozýváme pouze těm rodičům, od kterých nebyla přijata platba před datem 25.5.2020.

Upozorňujeme, že po neuhrazení platby do stanoveného termínu jsme nuceni přihlášku vyřadit a nahradit uvolněné místo náhradníkem.

 Plakát cyklocamp 2020.jpg


Pobytový 2020.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← Zpět | Nahoru ↑

© 2020 Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice. Příspěvková organizace.
Slušovská 813, Vizovice 763 12. Všechna práva vyhrazena.

Realizace rotate Rotate Rotate