Tábory

LETNÍ TÁBORY

 

Číslo Název tábora Hlavní vedoucí Typ tábora
Termín Věk Volná místa
Cena
               
               
               
               
               
               
               
               

 

* Prázdninové dopoledne pro teenagery od 8:00 do 13:00 hod. Program je určen pro starší děti, které se nechtějí nudit doma, ale chtějí také něco zažít. V ceně 800 Kč na celý týden je zahrnuta dopolední svačina, oběd a materiální zajištění.

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ

Přihlášky jsou ke stažení v tabulce výše - u jednotlivých táborů. K dispozici také v DDM Zvonek.

Řádně vyplněné a podepsané přihlášky na jednotlivé tábory odevzdávejte v Domě dětí a mládeže - Slušovská ulice 813 - DO POŠTOVNÍ SCHRÁNKY.

NEPOSÍLEJTE EMAILEM - naskenovaný podpis nemůžeme akceptovat!

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ ÚČASTNÍKŮ, PLACENÍ ÚPLATY ZA KROUŽKY

VNITŘNÍ ŘÁD DDM ZVONEK - se kterým při podpisu souhlasíte

 

O přijetí dítěte na tábor se můžete informovat na e-mailu nebo telefonu DDM. Sami se ozýváme pouze těm rodičům, kteří poslali přihlášky po naplnění kapacity tábora. Tyto přihlášky vedeme jako náhradní.

V ceně tábora: 3x jídlo (svačina, oběd, svačina), pitný režim, materiál, jízdné, vstupné, pedagogický dozor, tématický program, pojištění.

Každý den od 7 hod do 16 hod. Podrobný program a instrukce pro rodiče a děti budou k dispozici v průběhu měsíce června. Předběžný program táborů naleznete na plakátech.

Při přihlašování 6-letých dětí necháváme na zvážení rodičů, jestli děti zvládnou celodenní táborový program (vycházky, pohybové hry, zapojení do kolektivu).

 

PLACENÍ

Platbu za příměstský tábor uhraďte do 31. KVĚTNA 2019 na účet DDM, nebo v kanceláři DDM:

Číslo účtu pro bezhotovostní platbu: 212840204/0300
(variabilní symbol = číslo tábora)
(do zprávy pro příjemce prosím napište jméno a příjmení dítěte)

 

O přijetí platby se můžete informovat na e-mailu nebo telefonu DDM. Sami se ozýváme pouze těm rodičům, od kterých nebyla přijata platba před datem 31.5.2019.

Upozorňujeme, že po neuhrazení platby do stanoveného termínu jsme nuceni přihlášku vyřadit a nahradit uvolněné místo náhradníkem.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← Zpět | Nahoru ↑

© 2020 Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice. Příspěvková organizace.
Slušovská 813, Vizovice 763 12. Všechna práva vyhrazena.

Realizace rotate Rotate Rotate