Projekty

ŠABLONY II OP VVV

NÁZEV PROJEKTU: Šablony DDM Zvonek Vizovice

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013145

Aktivity pro SVČ - DDM

- Personální podpora (Školní asistent)

- Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SVČ/DDM (DVPP, DVPP zaměřené na inkluzi)

- Aktivity rozvíjející ICT v SVČ/DDM (Využití ICT ve vzdělávání v SVČ/DDM)

- Zájmové a rozvojové aktivity SVČ/DDM (Projektový den v DDM, projektový den mimo DDM)

 

 Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Výzva LETNÍ KEMPY 2021, č. j.: MSMT- 8385/2021-1

NÁZEV PROJEKTU: Letní Kempy DDM Zvonek

EV. ČÍSLO PROJEKTU: 0168/12/KEMP/2021

Realizace letních kempů zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podpora duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19, zejména pak:
- opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci,
- propojování formálního a neformálního vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku,
- obnovení pracovních a studijních návyků dětí,
- podpora zájmu dětí o vzdělávání,
- podpora duševní pohody a duševního zdraví dětí,
- podpora návyků zdravého životního stylu,
- podpora pohybových aktivit dětí.

ministestvo_skolstvi_logo-00.jpg 

← Zpět | Nahoru ↑

© 2022 Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice. Příspěvková organizace.
Slušovská 813, Vizovice 763 12. Všechna práva vyhrazena.

Realizace rotate Rotate Rotate