Náš tým

 • Bc. Helena Štachová (Pšenčíková)

  ŘEDITELKA ORGANIZACE
  Ve Zvonku pracuje od roku 2007.

  Vzdělání: sociální pedagogika.

  Platné certifikáty:
  - Funkční studium pro ředitele
  - Hlavní vedoucí táborů (Asociace TOM)
  - Kurz orientálního tance
  - Vzdělávací akce - projekty ve školní družině

  Členka TOM Čižici Vizovice.

  Zájmy: výchova malého Matýska - rodičovská dovolená.

 

 

helca_foto.png
 
 • Mgr. Martin Malina

  ZASTUPUJÍCÍ ŘEDITEL ORGANIZACE
  Ve Zvonku pracuje od roku 2011.

  Vzdělání: učitel pro střední školy (biologie, geologie, ochrana ŽP, geografie).

  Platné certifikáty:
  - Funkční studium pro ředitele (3 ročníky, Klíče pro život, NIDV)
  - Hlavní vedoucí táborů (Asociace TOM)
  - Instruktor vodní turistiky (BP Sport)
  - Komunikace a osobní sociální výchova (SVČ Ivančice)
  - Instruktor lyžování (BP Sport)

  Člen TOM Čižici Vizovice.
 Martin_foto2.png
 •  Mgr. Yvette Mikesková

  PEDAGOG VOLNÉHO ČASU
  PUBLIC RELATIONS
  ODDĚLENÍ SPORTU A TĚLOVÝCHOVY
  Ve Zvonku pracuje od roku 2007.

  Vzdělání: zdravotně sociální pracovník, pedagogika volného času.

  Platné certifikáty:
  - Trenérka dětského a juniorského Aerobiku
  - Další vzělávání v Aerobiku pro děti a semináře "DĚTI FITNESS"
  - Animace v turismu
  - Hlavní vedoucí táborů
  - Studium pro pedagogy vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost
  - Grundtvig workshop “Strengthening Social Justice” - Latvia

  Členka TOM Čižici Vizovice.

  Ráda se věnuje sportu a pohybu. Zajímá se o nové trendy ve cvičení.

 

yvette fot.png
 
 • Bc. Šárka Drbalová

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU

Ve zvonku pracuje od roku 2018.

 

Vzdělání: aplikované pohybové aktivity, nyní se vzdělává na vysoké škole v oboru rekreologie.

 

Platné certifikáty:

- Hlavní vedoucí táborů

- Nízké lanové překážky pro pedagogy volného času

- Základy kinesiotapingu

- Rozhodčí v synchronizovaném plavání

 

Zájmy: Plavání, cyklistika, turistika, cestování, příroda, hudba, hra na kytaru, výtvarné a rukodělné činnosti.rka.png 
 • Bc. Petr Skalka

  PEDAGOG VOLNÉHO ČASU
  Ve Zvonku pracuje od roku 2015 - 2018.

  Vzdělání -  Rekreologie.

  Působí jako šéfinstruktor na adaptačních kurzech, instruktor na lyžařských kurzech.
  Hlavní vedoucí na letních táborech a ozdravných pobytech.

  Rád hraje na kytaru, užívá si outdoorové aktivity s přáteli a plave.
 Petr foto.gif
 • Hanka Matyáštíková

  PEDAGOGO VOLNÉHO ČASU
  KROUŽKY V OKOLNÍCH OBCÍ

  Ve Zvonku pracuje od roku 2004.

  Vystudovala výchovu dětí předškolního a mladšího školního věku.
  Vedoucí kroužků keramiky a vedoucí táborů.
 
 • Zdeňka Šimoníková

  PEDAGOG VOLNÉHO ČASU - externě
  Ve školství od roku 1975.
  V DDM Vizovice pracuje od roku 2001 (tehdy ještě DDM Astra).
  Ředitelka DDM Zvonek v letech 2007 - 2015.

  Vystudovala střední pedagogickou školu v Přerově se specializací na tělesnou výchovu.

  Platné certifikáty:
  - Trenérka III. třídy ve sportovní gymnastice
  - Instruktorka vodních sportů a turistiky mládeže
  - Instruktorka lyžování
  - Minimum vysokohorské turistiky
  - Zdravotník zotavovacích akcí

  Členka TOM Čižici Vizovice.

  Dosažené úspěchy - Mistrovská třída ve sportovní gymnastice.

  Zájmy a záliby: vodáctví, turistika, gymnastika, zpěv, výtvarná a rukodělná činnost.

 Zdena_foto2.png
 •  PaedDr. Miroslav Šimoník

  Vzdělání - doktor pedagogiky.

  Ve školství od roku 1978, začínal jako mistr odborné výchovy,
  od roku 1994 Střední škola oděvní a služeb Vizovice - učitel TV a informatiky.
  Cvičitel vodních sportů, turistiky mládeže, lyžování, minimum vysokohorské turistiky.
  Hlavní vedoucí oddílu TOM Čižici Vizovice, hlavní vedoucí táborů, zdravotnické minimum.

  Ve Zvonku pracuje od roku 1994 - technický kroužek.

  Soustavně v DDM Zvonek od roku 2002 jako externí pracovník kroužků florbal, gymnastika, správní kluci a holky. Účastní se turistických, lyžařských a vodáckých akcí.

  Záliby: vodáctví, turistika, hra na kytaru, informatika, sportovní kroužky.
 Mira_foto.png
 •  Lucka Holíková

  Externí pracovník
  vedoucí kroužků Tvořínek, Správní kluci a holky, Gymnastika.
  Účastní se víkendových a táborových akcí.

  Studentka střední školy předškolní a mimoškolní pedagogiky.

  Absolventka výtvarné výchovy na ZUŠ.
  Účastnila se Národního finále ve florbalu dívek - Brno.
  Valašskokarpatská cyklotour 1. místo 2014, 2. místo 2015.

  Členka TOM Čižici Vizovice.

  Ve volném čase sportuje, jezdí na kole, věnuje se výtvarné činnosti a hraje na klavír. Baví ji práce s dětmi, které se věnuje ve svém volném čase.
 Lucka_foto2.gif
 •  Lucka Hromadová

  Externí pracovník - vedoucí kroužku Šikulové,
  účastní se víkendových a táborových akcí.

  Vzdělání: střední škola pedagogická v Kroměříži - obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

  Absolventka ZUŠ - hra na elektronické klávesy.

  Účastnila se plaveckého, turistického a lyžařského kurzu.

  Záliby: výtvarná činnost, hra na kytaru a klavír, výlety na motorce a práce s dětmi.
 LuckaH_foto2.gif
   
   

 

← Zpět | Nahoru ↑

© 2019 Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice. Příspěvková organizace.
Slušovská 813, Vizovice 763 12. Všechna práva vyhrazena.

Realizace rotate Rotate Rotate