Kroužky

 

JAK POSTUPOVAT PŘI ZÁPISU DO KROUŽKU:

  1. Přihlašování na kroužky probíhá prostřednictvím elektronické přihlášky.
  2. REGISTRACI A VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY provedete zde. Pokud si nebudete vědět rady, podívejte se na NÁVOD K ELEKTRONICKÉMU PŘIHLAŠOVÁNÍ.
  3. E-mailem obdržíte informaci o schválení přihlášky. Přihlášku je z Vaší strany potřeba podepsat a předat do DDM.
  4. V průběhu září budou na našem webu zveřejněny termíny prvních schůzek kroužků (u většiny kroužků probíhají první týden v říjnu). Na prvních schůzkách se dozvíte potřebné informace o činnosti kroužku, upřesnění dne a hodiny konání kroužku, aj. Pokud vám po první schůzce nebude vyhovovat termín či něco jiného, přihlášku stornujeme.
  5. Platby za kroužky přijímáme až po prvních schůzkách. Platba se hradí na účet DDM 212840204/0300 pod přiděleným variabilním symbolem. Splatnost je 31. řijna 2022. Příkaz k úhradě je uveden na přihlášce.

 V případě potíží s elektronickým přihlašováním nás kontaktujte na tel: 739 271 810 nebo e-mailu: info@ddmzvonek.cz. Během měsíce září jsme Vám k dispozici v kanceláři DDM, kde Vám s přihlášením pomůžeme.

 

Seznamte se také s dokumenty:

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ ÚČASTNÍKŮ, PLACENÍ ÚPLATY ZA KROUŽKY

VNITŘNÍ ŘÁD DDM

Seznam kroužků

Přírodovědné a turistické aktivity

Název kroužku Místo konání Věková skupina Den a hodina
Cena/rok
PřírodoZNALCI DDM Zvonek 8-14 let ČT 15:00-16:00 700 Kč
Zálesácký DDM Zvonek 6-15 let ČT 15:00-16:00 700 Kč
Rybářský DDM Zvonek 9-15 let ÚT 16:00-17:00 700 Kč
Myslivecký DDM Zvonek 8-15 let ÚT 16:30-17:30 800 Kč
Kynologický ZŠ Vizovice - horní budova 8-99 let PO 16:30-17:30 1200 Kč
Agility ZŠ Vizovice - horní budova 8-99 let NE 14:00-16:00 1200 Kč

Výtvarné a rukodělné aktivity

Název kroužku Místo konání Věková skupina Den a hodina
Cena/rok
Tvořínek DDM Zvonek 4-6 let PO 16:00-17:00 900 Kč
Kreativní svět DDM Zvonek 6-10 let PÁ 14:30-15:30 900 Kč
Ateliér DDM Zvonek 10-16 let PÁ 16:00-17:30 900 Kč
Keramika I. DDM Zvonek 6-9 let ST 14:00-15:00 1200 Kč
Keramika II. DDM Zvonek 8-12 let ST 15:00-16:00 1300 Kč
Keramika III. DDM Zvonek 10-18 let PÁ 15:00-16:00 1400 Kč
Keramika pro dospělé DDM Zvonek 18-99 let ST 17:00-19:00 1700 Kč

Hudební aktivity

Název kroužku Místo konání Věková skupina Den a hodina
Cena/rok
Kytara pro začátečníky I DDM Zvonek 7-9 let ČT 13:30-14:30 800 Kč
Kytara pro začátečníky II. DDM Zvonek 10-18 let ÚT 15:00-16:00 800 Kč
Kytara pro pokročilé DDM Zvonek 8-13 let ČT 17:15-18:15 800 Kč
Flétnička DDM Zvonek 6-9 let ČT 14:00-16:00 800 Kč
Flétna - pokročilí DDM Zvonek 6-14 let ST 16:00-17:00 800 Kč

Společenskovědní aktivity

Název kroužku Místo konání Věková skupina Den a hodina
Cena/rok
Dívčí klub DDM Zvonek 7-10 let ÚT 14:00-15:00 900 Kč
Dívčí jízda DDM Zvonek 11-17 let ČT 16:30-17:30 900 Kč
Vaření a pečení DDM Zvonek 8-10 let PO 14:00-15:30 600 Kč
Master Chef DDM Zvonek 10-15 let ČT 15:00-16:30 700 Kč
Záchranáři DDM Zvonek 6-12 let ÚT 14:00-15:00 700 Kč
Módní návrháři DDM Zvonek 6-12 let 900 Kč
Čtenářský klub Městská knihovna Vizovice 8-12 let PO 14:00-16:00 700 Kč
Šachový kroužek DDM Zvonek 6-12 let ST 16:00-17:00 700 Kč

Technické aktivity

Název kroužku Místo konání Věková skupina Den a hodina
Cena/rok
Elektrotechnický zač. DDM Zvonek 10-18 let ÚT 16:00-18:00 1300 Kč
Elektrotechnický pok. DDM Zvonek 10-18 let ÚT 16:00-18:00 1300 Kč
Kutilové DDM Zvonek 8-15 let ÚT 15:00-16:00 700 Kč

Taneční a dramatické aktivity

Název kroužku Místo konání Věková skupina Den a hodina
Cena/rok
Roztleskávačky DDM Zvonek 11-18 let ÚT 17:00-18:00 900 Kč
Tanečky ZŠ Vizovice - dolní budova 4-5 let ČT 16:00-17:00 700 Kč

Sportovní a pohybové aktivity

Název kroužku Místo konání Věková skupina Den a hodina
Cena/rok
Lanové aktivity ZŠ Vizovice - horní budova 10-18 let PO 15:00-16:00 1300 Kč
Florbal I - začátečník ZŠ Vizovice - dolní budova 7-9 let PÁ 16:00-17:00 1000 Kč
Florbal II - pokročilý ZŠ Vizovice - dolní budova 7-9 let PÁ 15:00-16:00 1000 Kč
Hry bez hranic ZŠ Vizovice - dolní budova 8-15 let ÚT 17:00-18:00 1000 Kč
Atletika ZŠ Vizovice - dolní budova 6-12 let ČT 17:00-18:00, ČT 18:00-19:00 1000 Kč
Gymnastika začátečníci SŠ Vizovice 5-7 let ČT 16:00-17:00 1000 Kč
Gymnastika I. SŠ Vizovice 6-8 let ČT 15:00-16:00 1000 Kč
Gymnastika II. SŠ Vizovice 7-10 let PÁ 15:00-16:00 1000 Kč
Gymnastika III. SŠ Vizovice 8-16 let PÁ 14:00-16:00 1300 Kč
Aerobik I. ZŠ Vizovice - dolní budova 6-8 let ST 16:00-17:00 1000 Kč
Aerobik II. ZŠ Vizovice - dolní budova 8-11 let ST 17:00-18:00 1000 Kč
Aerobik III. ZŠ Vizovice - dolní budova 10-16 let ST 15:00-16:00 1000 Kč
Mažoretky začátečníci DDM Zvonek 6-8 let ČT 15:30-16:30 1000 Kč
Mažoretky pokročilí DDM Zvonek 8-14 let ČT 16:30-17:30 1000 Kč
Sporťáček ZŠ Vizovice - dolní budova 6-9 let ÚT 16:00-17:00 1000 Kč
Správní kluci a holky SŠ Vizovice 4-7 let PÁ 16:00-17:00 1000 Kč
Kruhový trénink ZŠ Vizovice - dolní budova 18-99 let ST 18:00-19:00 1200 Kč
Zvonkohra DDM Zvonek 3-5 let ČT 09:00-10:00 800 Kč
Školička bruslení DDM Zvonek 7-15 let PO 16:00-17:00 900 Kč

Pro maminky s dětmi

Název kroužku Místo konání Věková skupina Den a hodina
Cena/rok
Raníček DDM Zvonek 2-4 let 900 Kč
Klub maminek DDM Zvonek 0-2 let ÚT 09:00-11:00, ST 09:00-11:00 900 Kč
Hernička a kávička DDM Zvonek 0-5 let ÚT 09:00-11:00, ST 09:00-11:00 700 Kč

Třeťáci - družina v ZŠ

Název kroužku Místo konání Věková skupina Den a hodina
Cena/rok

Kroužky Jasenná

Název kroužku Místo konání Věková skupina Den a hodina
Cena/rok
Keramika I Jasenná ZŠ Jasenná 0-0 let ČT 14:00-15:00 1000 Kč
Keramika II Jasenná ZŠ Jasenná 0-0 let ČT 15:00-16:00 1100 Kč
Florbal Jasenná ZŠ Jasenná 6-12 let ÚT 13:00-14:00 700 Kč
Švadlenka Jasenná ZŠ Jasenná 6-12 let PÁ 12:00-13:30 800 Kč

Kroužky Bratřejov

Název kroužku Místo konání Věková skupina Den a hodina
Cena/rok
Keramika Bratřejov ZŠ Bratřejov 6-11 let ÚT 14:00-16:00 700 Kč
Taneční kroužek Bratřejov KD Bratřejov 6-9 let ÚT 15:30-16:30 700 Kč

Kroužky Zádveřice

Název kroužku Místo konání Věková skupina Den a hodina
Cena/rok
Florbal Zádveřice ZŠ Zádveřice 6-11 let ČT 16:00-17:00 600 Kč
Keramika Zádveřice ZŠ Zádveřice 6-11 let ČT 14:30-15:30 700 Kč
Keramika Zádveřice MŠ ZŠ Zádveřice 4-6 let ČT 15:30-16:30 600 Kč
Taneční aerobik ZŠ Zádveřice 6-14 let ČT 13:30-14:30 600 Kč
Ping pong Zádveřice ZŠ Zádveřice 6-14 let ST 14:00-15:00 600 Kč
Nenuda Zádveřice ZŠ Zádveřice 6-10 let ÚT 16:00-17:00 800 Kč

Kroužky Hvozdná

Název kroužku Místo konání Věková skupina Den a hodina
Cena/rok
Florbal Hvozdná ZŠ Hvozdná 0-0 let ČT 13:00-14:30 1000 Kč
Angličtina ZŠ Hvozdná 5-7 let PO 13:00-13:45 1600 Kč
Angličtina - konverzace ZŠ Hvozdná 0-0 let PO 14:00-15:00 1600 Kč
Výtvarný kroužek ZŠ Hvozdná 0-0 let ÚT 13:00-14:00 800 Kč

Kroužky Slušovice

Název kroužku Místo konání Věková skupina Den a hodina
Cena/rok
Keramika Slušovice MŠ Slušovice 4-6 let 700 Kč

Rozvrh Kroužků 2022/2023

Název kroužku Místo konání Věková skupina Den a hodina
Cena/rok
← Zpět | Nahoru ↑

© 2022 Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice. Příspěvková organizace.
Slušovská 813, Vizovice 763 12. Všechna práva vyhrazena.

Realizace rotate Rotate Rotate