Historie

Dům dětí a mládeže vznikl už v roce 1985 pod vedením paní ředitelky Marie Klejchové, v té době pod názvem Městský dům pionýrů a mládeže. Od té doby se zde vystřídalo tisíce dětí.
V souvislosti s celospolečenskými změnami a na pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se název změnil na Městský dům děti a mládeže. Do roku 1998 měl DDM svou právní subjektivitu, od roku 1998 spadal do komplexu Domu dětí a mládeže Astra ve Zlíně, pod vedením paní ředitelky Vladislavy Bráblíkové. Stejně jako název, měnil DDM i svou adresu. V letech 1985 - 1991 sídlil v budově dnešní České spořitelny, v roce 1991 - 1993 byl DDM v budově Lesní správy a od roku 1993 je DDM umístěn v Slušovské ulici č. p. 813.

Od 1. ledna 2007 je organizace zřizována městem Vizovice a nese název Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice. Ředitelkou se stala paní Zdeňka Šimoníková, která za pomoci pracovníků DDM a především za pomoci manžela vybudovala zázemí pro činnost organizace a zasloužila se o rozvoj zájmových činností ve Vizovicích.

Od 1. srpna 2015 je ředitelkou organizace paní Helena Štachová.

← Zpět | Nahoru ↑

© 2022 Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice. Příspěvková organizace.
Slušovská 813, Vizovice 763 12. Všechna práva vyhrazena.

Realizace rotate Rotate Rotate